Sorocam > Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Subscrisa SOROCAM SRL, cu sediul in Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr. 73, jud. Ilfov, adresa de e-mail office@sorocam.ro , telefon 021.369.46.08, 0740.308.573/574, (denumita in continuare „Operatorul”) in calitate de operator de date, se angajeaza sa va respecte confidențialitatea datelor, avand la baza legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv dar fara a se limita la Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Categoriile de date prelucrate
In ipoteza in care sunteti vizitator al site-ului https://sorocam.ro/ (denumit in continuare „Site”), Operatorul va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le furnizati in contextul utilizarii acestuia (de ex. datele pe care le furnizati prin intermediul adresei de contact), adresa IP.
In cazul in care sunteti persoane de contact ale partenerilor contractuali, Operatorul va prelucreaza datele dumneavoastra de contact (de ex. nume si prenume, functie, adresa de email, telefon), pe care ni le furnizati in vederea desfasurarii relatiei contractuale.
Scopul si temeiul prelucrarii datelor
In cazul in care sunteti vizitator al Site-ului, vom prelucra datele pentru a raspunde cererilor/plangerilor dumneavoastra iar temeiul prelucrarii acestor date este interesul legitim al Operatorului.
Pentru situatia in care sunteti persoane de contact ale partenerilor contractuali, Operatorul va prelucra datele dumneavoastra in vederea executarii contractului iar temeiul prelucrarii acestor date este interesul legitim al Operatorului.
Durata pentru care vom pastra datele
In general, stergem informatiile dumneavoastra atunci cand nu mai avem nevoie de acestea in scopurile pentru care au fost colectat si prelucrate, astfel cum aceste scopuri au fost descrise mai sus. Deci, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt pastrate atat timp cat subzista scopul prelucrarii acestora.
Pentru situatiile unde legea reglementeaza termene de pastrare, acestea vor fi respectate intocmai.
Cine are acces la datele cu caracter personal
Vom dezvalui datele tale cu caracter personal numai in masura in care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmarit.
Astfel, urmatoarele categorii de destinatari vor avea acces la datele dumneavoastra: (i) furnizori servicii IT; (ii) autoritati ale statului, in cazul in care sunt solicitate; (iii) furnizori de servicii de consultanta, etc.

Transferul international de date
Putem transfera datele cu caracter personal pe care le pastram despre tine catre destinatari din alte tari decat tara in care datele personale au fost colectate initial si vom lua masuri pentru a ne asigura ca orice astfel de transferuri respecta legile aplicabile privind protectia datelor si ca datele tale cu caracter personal raman protejate conform standardelor europene.
Drepturile dumneavoastra
Operatorul respecta drepturile dumneavoastra. Aceste drepturi sunt:
• dreptul de a solicita accesul la informatiile dumneavoastrs personale si de a solicita anumite informatii in legatura cu prelucrarea lor;
• dreptul de a solicita rectificarea informatiilor dumneavoastra personale;
• dreptul de a cere stergerea informatiilor dumneavoastra personale;
• dreptul de a cere limitarea prelucrarii datelor dumneavoastră personale;
• dreptul de a va opune la prelucrarii datelor dumneavoastra personale;
• dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastra personale, cu anumite informatii corelate;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul de a depune o plangere la Autoritata Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la sediul din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro.