Sorocam > Angajamente > Cele 8 angajamente ale noastre CSR
Cele 8 angajamente ale noastre CSR

1. Oferim clienților și utilizatorilor noștri soluții care să răspundă provocărilor dezvoltării durabile în comunitățile locale.

2. Implementăm o strategie a biodiversității și a emisiilor scăzute de carbon pentru a conserva planeta.

3. Promovăm soluții de economie circulară pentru a conserva resursele naturale.

4. Reducem impactul activităților noastre pentru a spori acceptabilitatea.

8
CSR COMMITMENTS

5. Atragem, dezvoltăm și păstrăm talentul prin excelență managerială.

6. Consolidăm o cultură a sănătății și siguranței pentru a proteja.

7. Construim un lanț de aprovizionare responsabil bazat pe performanța durabilă.

8. Consolidăm o cultură exemplară a eticii și conformității.

Misiunea verde: Plantarea arborilor pentru un mediu mai sănătos

În parteneriat cu Ocolul Silvic Niculițel, Sorocam a avut o inițiativă benefică pentru mediul înconjurător: plantarea a 200 de arbori (sălcioară, salcâm și tei) pe marginea drumului de acces dinspre DN 22D către cariera Revărsarea.
De asemenea au fost plantați 20 de mesteceni în curtea sediului din Popești Leordeni.
Plantarea arborilor este o inițiativă importantă pentru protejarea mediului și pentru îmbunătățirea calității vieții noastre.


Siguranta - o prioritate pentru Sorocam

Amenajarea intersectiei dintre DN22 D și drumul către cariera Revărsarea prin construirea unei benzi de accelerație, a unei benzi de decelerare și a unui spațiu pentru virajul la stânga a adus beneficii atât pentru clienții care accesează cariera, cât și pentru comunitatea locală.

Aceste beneficii includ:
• Siguranța rutieră: conducatorii auto pot intra și ieși în siguranță din carieră, reducând riscul de accidente rutiere.
• Îmbunătățirea traficului: se reduce congestia traficului din zonă, reducând timpul de călătorie și nivelul de poluare din trafic.


Parteneriat în susținerea sportului

Parteneriatul cu Asociația Club Sportiv Progresul Isaccea în cadrul proiectului "Susținerea sportului în orașul Isaccea 2022-2023" reprezintă angajamentul nostru față de comunitatea locală și dezvoltarea sportului în regiune. Suntem conștienți de importanța sportului în dezvoltarea personală, promovarea sănătății și cultivarea spiritului de echipă.

Prin acest parteneriat, avem în vedere să inspirăm și să mobilizăm comunitatea locală, să încurajăm implicarea tinerilor în activități sportive și să le oferim o perspectivă pozitivă asupra vieții prin intermediul sportului. Suntem convinși că susținerea echipei AS Progresul Isaccea va aduce bucurie și entuziasm în rândul tuturor iubitorilor de fotbal din Isaccea.

Un proiect practic pentru educarea tinerilor ingineri de drumuri de la Universitatea Tehnică de Construcții din București.

La Universitatea Tehnică de Construcții din București, tinerii ingineri de drumuri au avut ocazia să-și dezvolte abilitățile prin intermediul unui proiect practic de reparație a unei platforme deteriorate din curtea universității.

Proiectul a fost sponsorizat de către Sorocam, care a furnizat materialele necesare pentru reparație: mixtură asfaltică și emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă EBCR60, precum și echipamentele de protecție a muncii pentru studenți. Mai mult de 50 de studenți au participat la proiect, beneficiind de îndrumarea profesorilor universitari.

Scopul proiectului a fost nu doar de a oferi studenților o oportunitate valoroasă de instruire practică, ci și de a îmbunătăți infrastructura universității pentru beneficiul întregii comunități academice.