Sorocam > Activitati > Agregate
Agregate

Producție și vânzare de agregate naturale concasate

Sorocam oferă producția și livrarea de agregate naturale concasate de cea mai înaltă calitate de la Cariera Revărsarea. Aceste agregate sunt folosite în lucrări de infrastructură de transport, construcții civile, lucrări de artă și lucrări hidrotehnice. Echipa noastră de specialiști garantează calitatea produselor și conformitatea cu standardele europene în producția și procesarea agregatelor, pentru a satisface cerințele și nevoile clienților noștri.

AGREGATE NATURALE

0
TONE PE AN

Avantaje oferite de Sorocam:

• calitate recunoscută a produselor;
• diversitate a produselor în concordanţă cu cerinţele clienţilor;
• capacităţi de producţie pentru proiecte mari de infrastructură rutieră: 5.000 de tone/ zi;
• instalație de încărcare a agregatelor în barje - transport fluvial - capacitate 200 to/h;
• transport auto și naval pe orice ruta.

Producția de agregate

• nisip concasat 0/4 mm – pentru betoane, mixturi asfaltice destinate constructiei şoselelor, aeroporturilor şi altor zone de trafic;
• cribluri (4/8mm, 8/16mm, 16/22.4 (31.5mm) – pentru mixturi asfaltice şi betoane construcţii civile, căi rutiere şi lucrări de geniu civil;
• piatră spartă (0/22.4 (31.5) mm, 0/40mm, 0/63mm, 22.4 (31.5)/45mm, 22.4 (31.5)/63mm, 40/63mm) – pentru fundaţii, macadam, terasamente;
• piatră spartă CF (31.5/50mm, 31.5/63mm) - pentru infrastructură căi ferate;
• piatră brută sortată şi nesortată – pentru lucrări apărare maluri.

Agregatele produse de Sorocam prezintă avantaje penru utilizarea lor în construcția de drumuri și autostrăzi, precum şi în alte proiecte de construcții care necesită un material durabil și rezistent.

Durabilitate și impact asupra mediului: Diabazul (o varietate de bazalt) este o rocă dură, rezistentă la fragmentare, uzură și îngheț/dezgheț care fiind folosită în construcțiile civile și de drumuri, mărește durată de viață a acestora, astfel că utilizarea lui reduce indirect emisii de dioxid de carbon.
Calitate: Agregatele naturale concasate și sortate din diabaz, imprimă rezistența superioară betoanelor de ciment și mixturilor asfaltice.

Descarcă
certificatul in
format PDF

Certificate de conformitate
al controlului producției în fabrică şi omologare AFER:

• 2003-CPR-89 - (SR) EN 12620:2003+A1:2008 - Agregate pentru beton
• 2003-CPR-90 - (SR) EN 13043:2002; (SR) EN 13043:2003/AC:2004 - Agregate pentru amestecuri bituminoase
• 2003-CPR-91 - (SR) EN 13242:2003+A1:2007 - Agregate pentru amestecuri legate şi nelegate
• 2003-CPR-798- (SR) EN 13383-1:2002, (SR) EN 13383-1:2002/AC:2004 – Agregate pentru anrocamente
• 2003-CPR-372 (SR) EN 13450:2002; (SR) EN 13450:2003/AC:2004 - Agregate pentru balastarea liniilor de cale ferată
• Autorizația de furnizor feroviar pentru piatră spartă produsă la cariera Revărsarea, jud. Tulcea
• Certificat de omologare tehnică feroviară pentru piatră spartă produsă la cariera Revărsarea, jud. Tulcea eliberată de Autoritatea Feroviară Romană
• Autorizatie AFER pentru laboratorul de încercări al carierei Revărsarea, jud. Tulcea