Sorocam > Calitate > Laboratoare
Laboratoare

Laborator Central de Încercări

Sorocam dispune de un Laborator Central de Încercări, echipat cu tehnologie modernă și deservit de personal calificat cu o vastă experiență, care testează în condiții optime caracteristicile tehnice ale materialelor de construcție (mixturi asfaltice, emulsii bituminoase și agregate naturale pentru construcții). Testele sunt efectuate conform reglementărilor standardelor europene și ale celor române în vigoare, asigurând astfel calitatea și durabilitatea produselor furnizate de Sorocam.

Instalaţii şi utilaje moderne, în conformitate cu normele europene

• Verificarea calităţii materialelor pentru construcţii este realizată cu echipamente moderne de verificare a agregatelor minerale, lianţilor bituminoşi şi mixturilor asfaltice.
• Elaborarea reţetelor de fabricare a mixturilor asfaltice sunt efectuate de personal calificat în domeniu şi monitorizate constant de echipa noastră de specialişti.
• Controlul producţiei şi verificarea mixturilor asfaltice sunt realizate prin intermediul echipamentelor moderne de laborator, care sunt calibrate şi verificate periodic conform standardelor europene.
• Verificarea produselor noastre în timpul exploatării prin încercări pe teren este realizată cu echipamente de ultimă generaţie, astfel încât să putem identifica rapid orice deficienţe şi să le remediem în timp util.
• Studii, statistici şi interpretări sunt realizate în laborator cu echipamente de analiză modernă, care ne permit să obţinem date precise şi relevante.


Testarea produselor noastre

• Testăm frecvent toate produsele noastre, de la agregatele utilizate în mixtura, la emulsia bituminoasă și mixtura asfaltică, pentru a ne asigura că oferim produse de calitate superioară. .


Moara coloidală

• Laboratorul nostru se diferențiază prin utilizarea morii coloidale (Emulbitume) pentru fabricarea emulsiilor bituminoase.
• Această metodă este folosită în scopuri de cercetare a compatibilității materialelor componente și pentru a transpune în practică, la scară industrială, rezultatele obținute.


Alegerea furnizorilor - un impact semnificativ asupra calității produselor

Utilizăm doar materii prime de calitate superioară, atent selecționate și testate înainte de a le utiliza în procesul nostru de producție, pentru a ne asigura că sunt conforme cu specificațiile noastre, iar produsele finite să fie sustenabile.


Calitatea materialelor este extrem de importantă pentru orice proiect de construcție a unui drum sau a unei autostrăzi.

Beneficiile mixturilor asfaltice de calitate produse de Sorocam:

• Siguranța rutieră: Mixtura asfaltică de calitate superioară oferă o aderență mai bună la suprafața drumului, ceea ce reduce riscul de accidente rutiere și a zgomotului.

• Stabilitate mai bună: Mixtura asfaltică de calitate superioară oferă o stabilitate mai bună și poate preveni apariția gropilor și a crăpăturilor pe suprafața drumului.

• Impactul asupra mediului - Mixtura asfaltică de calitate inferioară poate fi mai puțin rezistent la apă și la infiltrarea apei, ceea ce poate duce la probleme de drenaj și la poluarea apelor subterane. Mixtura asfaltică de calitate superioară poate fi mai rezistentă la apă și poate reduce impactul asupra mediului.

Beneficiile emulsiei bituminoase de calitate produsă de Sorocam:

• Aderență mai bună la agregate și la suprafețele de mixtură asfaltică existente.
• Durabilitate și rezistență: Emulsiile de calitate superioară oferă o rezistență mai bună la trafic și la deteriorare cauzată de intemperii.
• Economii: Utilizarea emulsiei bituminoase de calitate superioară poate duce la economii semnificative în ceea ce privește costurile de întreținere și reparație a drumurilor, deoarece acestea vor avea o durată de viață mai mare și nu vor necesita reparații atât de frecvente.

Beneficiile agregatelor de cariera de calitate produse de Sorocam:

• Durabilitate: Agregatele de calitate produse de Sorocam sunt rezistente la uzură și fragmentare, ceea ce înseamnă că lucrările de construcții în care sunt utilizate și suprafețele construite cu acestea vor avea o durată mai mare de viață.
• Agregatele naturale concasate de carieră rezistente la fragmentare, uzură, îngheț/dezgheț utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru construcția de drumuri cresc performanțele în exploatare a covorului asfaltic și implicit durata de viață a sistemului rutier.
• Protecția mediului înconjurător: Agregatele de calitate superioară pot reduce impactul asupra mediului înconjurător prin reducerea cantității de praf și zgomot emise în timpul construcției și a traficului.

Profile de încercari

D - Drumuri

MD - Materiale pentru drumuri

ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de CF şi Drumuri

Garanția Calității și Certificare

Începând cu anul 2006, Sorocam a implementat Sistemul de Management Integrat: Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă, recunoscând astfel eforturile și rezultatele sale în domeniu.
Ca urmare a implementării acestui sistem, Sorocam a primit certificări din partea Societății Române de Asigurare a Calității - SRAC CERT, conform standardelor:
• SR EN ISO 9001:2015 pentru Sistemul de Management al Calității,
• SR EN ISO 14001:2015 pentru Sistemul de Management al Mediului și
• SR EN ISO 45001:2018 pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

Certificarea în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 atestă faptul că Sorocam are un sistem eficient de management al calității și al mediului, respectând exigențele legale și pe cele ale clienților săi.

În același timp, certificarea conform standardului SR EN ISO 45001:2018 demonstrează angajamentul Sorocam față de protecția sănătății și siguranței angajaților săi și față de minimizarea riscurilor în ceea ce privește securitatea în muncă.

Suntem mândri să fim recunoscuți ca fiind în conformitate cu standardele europene de calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă. Implementarea Sistemului de Management Integrat a permis companiei noastre să își îmbunătățească continuu performanțele și să ofere produse și servicii de cea mai înaltă calitate clienților noștri, respectând în același timp mediul înconjurător și protejând sănătatea și siguranța angajaților noștri.