Sorocam > Angajamente > Management mediu
Management mediu

Programe de management de mediu

Sorocam își manifestă interesul permanent pentru creșterea satisfacției clienților prin oferirea de produse inovatoare și servicii de calitate superioară. În acest sens, compania și-a stabilit programe de management cu obiective și ținte clare, prin care își propune să își îmbunătățească în mod continuu performanțele și să se adapteze la nevoile și cerințele pieței într-un mod eficient și sustenabil.

Obiective

• Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi prevenirea poluării și a riscurilor reprezintă o prioritate pentru Sorocam. În acest sens, compania a implementat numeroase programe și măsuri de protecție a mediului, cum ar fi: monitorizarea emisiilor și imisiilor, depistarea și eliminarea emisiilor de praf și compuși organici și anorganici, precum și îmbunătățirea tehnologiilor și produselor pentru a reduce impactul asupra mediului.

• O altă prioritate este cultivarea unei mentalități proactive în rândul personalului Sorocam în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și a securității muncii. Compania promovează și susține programe de formare și instruire pentru toți angajații, în vederea dezvoltării unei culturi de mediu și securitate la locul de muncă.
• Pentru a asigura o protecție cât mai bună a mediului, Sorocam adoptă tehnologii curate și implementează măsuri de prevenire a poluării în toate domeniile de activitate. De asemenea, compania are ca obiectiv transformarea într-un eco-partener implicat în protejarea vieții și sănătății angajaților, precum și a comunităților locale.


• Sorocam își asumă responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății și de a proteja mediul înconjurător prin aplicarea celor mai bune practici de mediu și a standardelor internaționale.

Cerinţe mediu

Sorocam verifică permanent cerințele impuse de autoritățile de mediu prin intermediul unui sistem de automonitorizare care funcționează în toate punctele sale de lucru.

Cariere
• Pentru a asigura un mediu de lucru cât mai sigur și ecologic, monitorizăm constant nivelul de vibrații și zgomot în timpul derocării cu explozivi. Aceste măsurători sunt realizate de societăți abilitate și certificate în acest sens.
• Pentru a asigura un mediu cât mai curat, am efectuat o serie de îmbunătățiri la instalațiile de concasare - sortare, cum ar fi capotarea benzilor și instalarea de sisteme de umectare.


Staţii de mixtură asfaltică şi Uzine de emulsie bituminoasă
• Sorocam a implementat un sistem de monitorizare asigurat de societăţi specializate de renume pentru a depăşi problema emisiilor şi imisiilor specifice de praf, compuşi organici şi anorganici şi a proteja mediul ambiant. Acest sistem ne permite să monitorizăm permanent emisiile noastre și să identificăm eventualele probleme și să luăm măsurile necesare în timp util pentru a reduce impactul asupra mediului.

O rețea performantă, competitivă și durabilă în întreaga țară:

• Stația Benninghoven TBA160U cu o capacitate de mixare de 160 t/oră situată în București (Popești Leordeni);
• Stația IMA80 fabricată in Romania cu o capacitate de mixare de 80 t/oră situată în Cluj (Gilău);
• Stația MARINI160 cu o capacitate de mixare de 160 t/oră situată în Arad.